Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019  
radio image
Now On Air (22:00 - 24:00)
Stigma Djs
Stigma Playlist
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Ανδρέας Ξένος (Πρώην Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ, νέος Δημοτικός Σύμβουλος)

Ανδρέας Ξένος
Ανδρέας Ξένος
Πρώην Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ, νέος Δημοτικός Σύμβουλος

«Στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης για τις εργασίες στον Λίβα, εξετάστηκαν όλα τα υποέργα και η εξέλιξή τους. Ήδη εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για το υποέργο του δρόμου, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως έχει κατατεθεί μια ένσταση για τον διορισμό του τεχνικού συμβούλου, ενώ υπάρχει ένσταση και για τα τεύχη δημοπράτησης του μεγάλου έργου της κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Η ένσταση οφείλεται στο γεγονός, ότι ο ΦΟΔΣΑ είχε προβλέψει στα τεύχη να είναι ο ίδιος εργολάβος, αυτός που θα κατασκευάσει το εργοστάσιο, αλλά και θα λειτουργήσει τον χώρο για τα επόμενα πέντε χρόνια, με προοπτική επέκτασης και για ακόμα τρία χρόνια.
Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση του νέου Δημάρχου κ. Αρετάκη σε αυτό το θέμα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε μια χρονική περίοδο τόσων ετών και δεν μπορεί να δεσμεύονται οι μέλλουσες Δημοτικές Αρχές.

Κάθε μέρα καθυστέρησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης, επιβαρύνει την όλη διαδικασία. Πρέπει να αναδειχθεί άμεσα ο ανάδοχος. Με ανησυχεί επίσης ότι έχει κατακλυστεί ο χώρος στον Λίβα με δεματοποιημένα απορρίμματα.
Πάντως καλά κάνει και ελέγχει ο κ. Αρετάκης, δεν πειράζει αν καθυστερήσουμε και λίγους μήνες ακόμα, εδώ χάσαμε τόσα χρόνια. Αρκεί να γίνουν όλα σωστά στον Λίβα.

Το νερό έχει ήδη μπει στο αυλάκι, δεν μπορεί να μην γίνει το όλο έργο. Όσοι νομίζουν ότι τα λέω αυτά, γιατί έχω δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τον Λίβα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.

Ο κόσμος έχει ήδη μπει στη λογική της ανακύκλωσης. Είναι θετικό το ότι αναλαμβάνει το ΚΔΑΥ η Ελληνική εταιρία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να κατεδαφιστεί το ΚΔΑΥ, και να φτιαχτεί ένα καινούργιο και σύγχρονο. Δεν αρκεί να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα στο Αγρίνιο, ή οπουδήποτε αλλού.»   


Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή: