Current track

Title

Artist

Background

Γιάννης Αγαλιανός
Eπικεφαλής ΑΝΑΔΡΑΣΗ, πρώην Δήμαρχος

Η διαδικασία της εκπροσώπησης περνάει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή είναι η νόμιμη και ηθική οδός

Τρ 11/01/2022


«Παραδίδουμε σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αίτημα για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκπροσώπηση του Δήμου στην επιτροπή για το Ναυάγιο. Το αίτημα είναι υπογεγραμμένο από πολλούς δημοτικούς συμβούλους. Έχουμε γνωστοποιήσει στους επικεφαλής των παρατάξεων την νομική γνωμοδότηση του κ. Ν. Πέττα μαζί με την εγκύκλιο 67 του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία σημειώνεται ότι «στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου χωρίς όμως να προσδιορίζεται η ιδιότητα αυτού, δηλαδή αν είναι αιρετός ή όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει το πρόσωπο που θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις και παρέχει τα εχέγγυα για την αποτελεσματική συμμετοχή του.» Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα όχι μονάχα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για να είναι νόμιμο αλλά και τη δυνατότητα να ορίσουμε και έναν εξειδικευμένο επιστήμονα ή πρόσωπο που θα μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τον Δήμο στη συγκεκριμένη επιτροπή. Η διαδικασία της εκπροσώπησης περνάει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή είναι η νόμιμη και ηθική οδός.

Ο Δήμαρχος δεν πήρε 70%, γιατί αν πήρε 70% τότε όλοι εμείς οι υπόλοιπο τι πήραμε; 200%; Αυτό είναι ένα παραμύθι για αγράμματους. Αν ο Δήμαρχος που το αναφέρει θεωρεί ότι όλοι οι Ζακυνθινοί είμαστε αγράμματοι τότε καλά κάνει και το λέει. Επειδή είμαι μαθηματικός και καταλαβαίνω τα νούμερα καλύτερα, ο Δήμαρχος έχει πάρει 22% και από αυτό το 22% αν αφαιρέσουμε τον κ.Μαρινάκη, τον κ.Κουτσογιάννη, τον κ.Σεβαστιάδη και τον κ.Πρασσά οι οποίοι αποχώρησαν από την παράταξη του Δημάρχου, τότε δεν εκπροσωπεί ούτε και το 22%. Αν αυτό το καταλάβει γρήγορα ο κ.Αρετάκης, θα σωθεί η Ζάκυνθος και θα σώσει και ο ίδιος την προσωπική αξιοπρέπεια. Αν ο κ.Αρετάκης δεν το καταλαβαίνει και μένει στο 70% επειδή στον δεύτερο γύρο των εκλογών όπου μεταξύ δύο προσώπων ο λαός ψήφισε αυτόν που ήθελε να έχει Δήμαρχο, πρόκειται για μία μεγάλη παραπλάνηση των Ζακυνθινών. Τουλάχιστον εμείς που δεν θέλουμε να είμαστε ούτε έξυπνοι αλλά ούτε και τελείως βλάκες, δεν πρέπει να το λέμε.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή του Ναυαγίου που είναι ένα μείζον θέμα για τον τουρισμό της Ζακύνθου θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που εκφράζει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν θέλει ο κ.Αρετάκης μπορεί να θέσει τον εαυτό του ως υποψήφιο για αυτή την θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν το Δημοτικό Συμβούλιο τον ψηφίσει, σαφέστατα θα είναι εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή. Αν όμως δεν τον ψηφίσει θα πρέπει να κατανοήσει ότι θα πρέπει να εκπροσωπήσει τον Δήμο αυτός που έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του ζακυνθινού λαού.

Ο μη νόμιμος ορισμός των εκπροσώπων από όποιον φορέα και αν είναι και ειδικότερα από τον Δήμο θα καθυστερήσει τις διαδικασίες γιατί θα γίνουν οπωσδήποτε ενστάσεις, θα κριθεί παράνομη η εκπροσώπηση, δεν θα συσταθεί γρήγορα η επιτροπή, θα περάσουν οι μήνες και θα έρθει το καλοκαίρι. Φέρει σοβαρή ευθύνη ο Δήμαρχος που προχωράει σε μία διαδικασία η οποία δεν θα εγκριθεί και τελικά δεν θα γίνει σύσταση της επιτροπής γιατί θα έχει παρακωλύσει την διαδικασία ο Δήμος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να προσέξουμε. Η ενέργεια του δημάρχου καθυστερεί την σύσταση της επιτροπής.

Δεν μπορώ να ψηφίσω τον κ.Αρετάκη για να εκπροσωπήσει τον Δήμο, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω έναν άνθρωπο που δεν έχει κατοχυρώσει την Δημοτική περιουσία, δεν μπορώ να ψηφίσω έναν άνθρωπο που εμμέσως θέλει να δώσει τα δικαιώματα του Δήμου σε άλλους φορείς, έναν άνθρωπο που δεν υλοποιεί Δημοτικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα ήταν έγκλημα εις βάρος των Ζακυνθινών.

Έχουμε κάνει συζητήσεις σαν παράταξη και έχουμε καταλήξει σε πρόσωπο το οποίο θα χαίρει της εμπιστοσύνης των δημοτικών συμβούλων και των ζακυνθινών κατ’ επέκταση, έχει τις γνώσεις και τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει επάξια τον Δήμο. Δεν είναι από την δική μας παράταξη, όχι γιατί εμείς δεν έχουμε άξια στελέχη, αλλά γιατί πάντα στο μυαλό μας είναι η ενότητα και η συνεργασία των δυνάμεων της Ζακύνθου.»

 


Ακούστε τη συνέντευξη:

 


Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή:

 


Αίτημα για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκπροσώπηση του Δήμου στην επιτροπή για το Ναυάγιο

Αίτημα για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκπροσώπηση του Δήμου στην επιτροπή για το Ναυάγιο

Αριθμός Εγκυκλίου: 67 Α.Π.: 23624/14.4.2020

Αριθμός Εγκυκλίου: 67
Α.Π.: 23624/14.4.2020


Γνωμοδότηση για την εκπροσώπηση του Δήμου Ζακύνθου σε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

Στο άρθρο 68 του Ν. 4587/2021 θεσπίζεται η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου. Σύμφωνα με το ως άνω νόμο στην εν λόγω επιτροπή ένα μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου. Μετα ταύτα, ερωτόμεθα, ποιο είναι το αρμόδιο όργανο να καθορίσει το εν λόγω μέλος, και τον αναπληρωτή του εκ μέρους του Δήμου Ζακύνθου.

 1. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.”

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τιςΑρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της.

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.»

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις Αρμοδιότητες του δήμου.

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες Διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.»

2…. 3… 4. .. 5…6…”

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του.

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: ί) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ιι) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.

θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.”

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων

 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποφασίζει για:

 1. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
 2. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

ια) Αποφασίζει για:

 1. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,
 2. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.

ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

ιε) Αποφασίζει για:

 1. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 2. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

iii. Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου.

ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

 1. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή.
 2. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.”

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -Αρμοδιότητες

 1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών, αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225), αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων, βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου, βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.”

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:

“1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.”

2. Επειδή, σύμφωνα με την σχετική νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κριθεί ότι “συνάγεται ότι για όσα ζητήματα δεν έχουν ρητά υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου διοίκησης του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας, προκειμένου να αποφασίσει επ’ αυτών.” [Βλ. 215/2012 ΕΣ (Ζ΄ Κλιμάκιο), 191/2012 ΕΣ (Ζ΄ Κλιμάκιο) 189/2012 ΕΣ (Ζ΄ Κλιμάκιο)]

Επειδή, ομοίως με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι: “Αρμόδιο δε όργανο (…) είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5), δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου” (Βλ. ΣτΕ 3638/2015, 913/2020).

3. Εκ της ως άνω διατάξεων και της συστηματικής ερμηνείας του Ν. 3852/2010 συνάγεται ότι ο νομοθέτης επέλεξε την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του Δήμου με βάση την αρχή της ειδικότητας προς όλα τα όργανα, πλην του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ του οποίου ο νομοθέτης θέσπισε το τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε άλλο ζήτημα.

4. Έτι περαιτέρω, επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4875/2021 ορίζεται ότι: “3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τριετή θητεία, ως εξής:

α) Ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού και έχει την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης της οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που αφορούν στη διαμόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.”

Εκ του γράμματος της ως άνω διάταξης που αναφέρεται σε “Δήμο Ζακύνθου”, μη προσδιορίζοντας ο νομοθέτης, το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Δήμου Ζακύνθου, ως φυσικά και κανενός άλλου φορέα εκ των λοιπών συμμετεχόντων στην κρισιμη επιτροπή. Ενώ, ο νομοθέτης φαίνεται να σιωπά στις συνοδευτικές εκθέσεις του νόμου.

 1. Το σύνολο των ανωτέρω ήτοι:

α. ότι εκ της νομοθεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010) ως και της σχετικής νομολογίας (Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο) καθίσταται σαφές ότι το τεκμήριο της γενικής αρμοδιότητας σε έναν Δήμο διατηρείται από το Δημοτικό Συμβούλιο,

β. ότι ο νομοθέτης της της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, όρισε τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν φορείς, χωρίς να προσδιορίσει το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε φορέα για την λήψη σχετικής απόφασης ορισμού εκπροσώπου του, συνάγεται ευχερώς ότι κανένα όργανο του Δήμου Ζακύνθου, εν προκειμένω, ούτε η Εκτελεστική Επιτροπή, ούτε η Οικονομική Επιτροπή, ούτε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ούτε και ο Δήμαρχος διατηρούν την εκ του νόμου αρμοδιότητα ορισμού του εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου.

Και κατά συνέπεια αρμόδιο όργανο για τον ορισμό ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή, του Δήμου Ζακύνθου στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου του Ν. 4875/2021 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου.

Ζάκυνθος, 10.01.2022

Μετά τιμής,
Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΕΤΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ