Current track

Title

Artist

Background

Βασίλης Παλαιοθόδωρος
Προϊστάμενος Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου

Καταχωρήσαμε τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημόσιου, Δημόσιας & Ιδιωτικής περιουσίας, στον Λαγανά

Πα 12/01/2024«Ανέλαβα καθήκοντα ως Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου πριν από έξι μήνες.

Προσωπικά, ως υπηρεσιακός παράγοντας, καλούμαι και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, να προασπίσω τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των ακινήτων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά τους ελέγχους που διενεργήσαμε στις παραλίες το περασμένο καλοκαίρι για ομπρέλες και ξαπλώστρες, το επόμενο θέμα που αντιμετωπίσαμε ήταν αυτό της καταχώρησης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημόσιου, Δημόσιας & Ιδιωτικής περιουσίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα ΦΕΚ, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που περιλαμβάνουν παλαιό αιγιαλό τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως Δημόσια Κτήματα στα υπηρεσιακά βιβλία.

Η διαδικασία άρχισε πρωτίστως μετά από ενημέρωση μου από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου ότι υπήρχε σοβαρό θέμα με την ΜΗ ολοκλήρωση μέχρι σήμερα, της καταχώρησης του ΦΕΚ 94Δ΄/2011 του Λαγανά, που ισχύει από τις 19 Μαΐου 2011 και σε αυτό καθορίζονται, ο Αιγιαλός, η Ζώνη Παραλίας και ο παλαιός αιγιαλός (Δημόσιο κτήμα με ΑΒΚ 134).

Αρχικά έλαβα γνώση του φακέλου και των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, σε προσφυγές πολιτών, όπου σε γενικές γραμμές δεν έλαβε υπόψη ως επιχείρημα ούτε καν την ύπαρξη του Σχεδίου πόλης Λαγανά και απέρριψε όλες της προσφυγές, έχοντας ιδιαιτέρα αυστηρό τόνο στις αποφάσεις του.

Στις Αποφάσεις του, το ΣτΕ δεν αναγνωρίζει, ιδιοκτησιακά δικαιώματα πολιτών στο Παλαιό Αιγιαλό (ΑΒΚ 134) και οι θιγόμενοι πολίτες,  μπορούν να δικαιωθούν (όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος) μόνον εάν διαπιστωθεί συνέχεια τίτλων από το 1884!!

Ο παλαιός αιγιαλός είναι ιδιωτικό κτήμα (ιδιωτική περιουσία) του Ελληνικού δημοσίου και για να διασφαλιστούν από την Κτηματική Υπηρεσία, τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου, είχα την υποχρέωση και προέβηκα ως όφειλα από την θέση του προϊστάμενου, στην δήλωση καταχώρησης του στο Κτηματολογικό Γραφείο Ζακύνθου, μαζί με τον Αιγιαλό και την Ζώνη Παράλιας, όπως συνολικά έχουν καθοριστεί στο ΦΕΚ 94Δ/2011.

Μετά την υποβολή του αιτήματος καταχώρησης του ΦΕΚ94Δ/2011 στο Κτηματολογικό Γραφείο Ζακύνθου, το Ελληνικό Δημόσιο κατοχύρωσε τα δικαιώματα του, πάνω στα ακίνητα που εμπίπτουν εντός του Αιγιαλού, της Ζώνης Παραλίας και του Παλαιού Αιγιαλού. Σας ενημερώνω ότι συνολικά επηρεάζονται πάνω από διακόσιες (200) ιδιοκτησίες, ολόκληρες ή τμήματα τους. Αυτές είναι εντός του Σχεδίου Πόλης Λαγάνα, όπου ευρίσκονται και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του Λαγανά ολοκληρωτικά ή εν μέρη.

Προσωπικά, θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό θέμα, μετά  από την καταχώρηση του Αιγιαλού και της Ζώνης Παραλίας. Διαπίστωσα κάτι που μέχρι τότε δεν είχα αντιληφθεί, ότι επηρεάζονται, στο πρόσωπο τους με την ακτή, σχεδόν το 70-80% των παραλιακών ακίνητων στον Λαγανά, όπου μάλιστα δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε εξαγοράς, καθώς ο Αιγιαλός είναι Δημόσιος κοινόχρηστος χώρος (Δημόσια Περιουσία του Ελληνικού Δημόσιου) και τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι πολύ σοβαρά, πέρα από την επιβολή χρηματικών προστίμων.

Ως Κτηματική Υπηρεσία, Έχουμε την υποχρέωση και έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία καταχώρησης και για τους άλλους αιγιαλούς της Ζακύνθου που έχουν καθοριστεί με ΦΕΚ και περιλαμβάνουν Παλαιούς Αιγιαλούς.

Σας ενημερώνω επίσης, ότι από τον Μάρτιο του 2023 έχει εκδοθεί ο νόμος 5024/23 (ΦΕΚ 41Α’) για δικαιώματα Εξαγοράς των ακίνητων που βρίσκονται στον Παλαιό Αιγιαλό και με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7083Β/15-Δεκεμβριου 2023 καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος εξαγοράς της ιδιωτικής περιουσίας του Δημόσιου (Παλαιό Αιγιαλό).

Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες, μπορούν  να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχειά και δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Έτσι αναστέλλονται τα μέτρα προστασίας εναντίον τους είτε έχουν επιβληθεί είτε αναμένεται να επιβληθούν.

Σε περίπτωση απραξίας των θιγόμενων, η Κτηματική υπηρεσία οφείλει να προβεί στην διαδικασία επιβολής των μέτρων προστασίας, ανάλογα με την αξία του κάθε ακινήτου που ευρίσκεται εντός του Δημόσιου Κτήματος. Πράγμα που θα συμβεί ούτος ή άλλως, για τα τμήματα των ακίνητων που ευρίσκονται Εντός του καθορισμένου Αιγιαλού & της Ζώνης Παραλίας.

Επειδή στον Λαγανά δεν έχουν ορισθεί αντικειμενικές τιμές, τα πρόστιμα (ένα από τα μέτρα προστασίας) θα ληφθούν βάση των συγκριτικών στοιχείων που υπάρχουν από αγοραπωλησίες για την επιβολή μέτρων προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

Ως Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας & Οικονομικών, είμαστε υποχρεωμένοι και οφείλουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους, αποτελεί δε καθήκον μας να προστατεύουμε την Δημόσια Περιουσία. Σε αντίθετη περίπτωση ως Προϊστάμενος και ως Υπηρεσία είμαστε υπόλογοι απέναντι στις δικαστικές αρχές και τον εισαγγελέα, καθώς αυτό ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές μετά από σχετική καταγγελία.

Με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν αφήνονται περιθώρια για  παραχάραξη.

Βεβαίως ο κάθε θιγόμενος πολίτης μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη αλλά θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο τα Δικαστήρια να πάρουν απόφαση απέναντι στην απόφαση του ΣτΕ.

Τέλος να σας ενημερώσω για άλλο θέμα που ενδιαφέρει του πολίτες,  ότι το Υπουργείο εξετάζει  και είναι σε στάδιο νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να εκτελούνται κεντρικά σε πανελλαδικό επίπεδο, ηλεκτρονικά, οι δημοπρασίες για τις παραχωρήσεις για ομπρέλες κπλ, κάτι που μέχρι τώρα μπορεί να κάνει μεμονωμένα σε τοπικό επίπεδο ο κάθε Δήμος, που όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός στα ΜΜΕ, μονό για φέτος  κατ’ εξαίρεση αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου.»

*Φωτο: https://www.traveldailynews.gr/


Current track

Title

Artist

Background