Current track

Title

Artist

Current show

Current show

Background

“Μαζί αλλάζουμε τη Ζάκυνθο”, “ Ανάδραση”, “Ζάκυνθος-Ανατροπή-Αναγέννηση"

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου Σχετικά με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Τε 29/04/2020


Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Χρήζει ουσιαστικών μεταβολών σε αρκετά και σοβαρά σημεία του, διότι τελικά επιφυλάσσει υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Με δεδομένη της αδυναμία ουσιαστικής διαβούλευσης, επί ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου σε εποχή πανδημίας κορονοϊού, καθώς και την διαδικασία προώθησης του στην βουλή ως κατεπείγοντος, όταν μάλιστα η βουλή εργάζεται με εξαιρετικά περιορισμένη σύνθεση, είναι εντελώς αδόκιμο από πλευράς κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Ζητάμε την απόσυρση του Σ.Ν., ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς προκειμένου να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

Ακόμα ως προς το θέμα του ΕΘΠΖ, υιοθετούμε την Εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου ( η οποία έχει ως ακολούθως)

« Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μετά την ενδελεχή μελέτη του Σχεδίου Νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 04/03/2020, και κατατέθηκε, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, παρά τα αρνητικά Σχόλια Επιστημονικών Ενώσεων, Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π., των Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., του Συλλόγου Εργαζομένων των Φ.Δ. των Π.Π., της Επιτροπής ‘ΦΥΣΗ 2000’, κ.α., προς ψήφιση στην Βουλή στις 24/04/2020, τοποθετείται επί των θέσεων του Σ.Ν., και, ειδικότερα σε ότι αφορά τον μελλοντικό χαρακτήρα Οργάνωσης και Διοίκησης των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ. των Π.Π.), ως εξής:

  • Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις θέσεις του Σ.Ν. που προτείνονται για το νέο Μοντέλο Λειτουργίας και Διοίκησης των Φ.Δ. των Π.Π. Συνοπτικά, στο Σ.Ν. προτείνεται η κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης των Π.Π. με τη ταυτόχρονη σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο θα έχει έδρα την Αθήνα. Η αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο με Επιτροπές Διαχείρισης ‘Συμβουλευτικού χαρακτήρα’, για την υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που θα συνεδριάζουν 3 φορές τον χρόνο,, καταστρατηγεί τη σύγχρονη έννοια της αποτελεσματικής και ουσιαστικής διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής εμπειρία έχουν αποδείξει ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών εμπλεκομένων Φορέων, με την έννοια της λήψης κοινών αποφάσεων, μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ένας θεσμός ουσιαστικής Προστασίας και Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
  • Η κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» (Ε.Θ.Π.Ζ.) και η αντικατάσταση του με «Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων», που θα έχει άλλο θεσμικό ρόλο εφόσον αφαιρούνται πολλές από τις σημερινές του αρμοδιότητες (π.χ. Φύλαξη και Έλεγχος Δραστηριοτήτων, Εποπτεία, Γνωμοδοτήσεις, κ.λπ.), αποτελεί αναμφισβήτητα την ‘ταφόπλακα’ για ένα σημαντικό Φορέα σε θέματα Περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου, για την οποία μόχθησαν ‘πολύ’, για ‘πολλά χρόνια’, ‘πάρα πολλοί άνθρωποι’ στην Ζάκυνθο, στην Ελλάδα και σε όλο τον Πλανήτη.
  • Με την εφαρμογή του Σ.Ν. πρόκειται να χαθεί ένα ‘σύμβολο’, ένα ‘brand name’, που έχει αποκτηθεί με πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και προσδίδει κύρος και προστιθέμενη αξία όχι μόνον στην Ζάκυνθο αλλά και ευρύτερα σε όλο το Ιόνιο και στην χώρα.
  • Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί εδώ και 20 χρόνια μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Παραγωγικών Φορέων, των Υπηρεσιών του Κράτους και των Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. θα κλονιστεί εφόσον δεν θα υπάρχει πια η δυνατότητα ουσιαστικής ολοκληρωμένης Οικοσυστημικής προσέγγισης σε ότι αφορά την Διαχείριση σε θέματα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με τη ταυτόχρονη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ζακύνθου. Η μονόπλευρη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον της Ζακύνθου, όπως η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από έναν ‘Αθηνοκεντρικό’ Κεντρικό Οργανισμό του ΥΠΕΝ για μεγάλα Έργα και Επενδύσεις (που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, εγκατάσταση Μονάδων Αφαλάτωσης και Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις Θαλάσσιας Αναψυχής σε περιοχές Προστασίας της Φύσης, αλλά και Εξορυκτικές δραστηριότητες/Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Περιοχές Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών) και χωρίς την καθοριστική γνωμοδότηση από έναν εξειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος Φορέα που δρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του χάσματος από το επιθυμητό σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείριση του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη ανάπτυξη στις Π.Π. με βάση τις αρχές της σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμοζόμενης Γαλάζιας Οικονομίας.

Ως εκ τούτου, ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου προτείνει η Διοίκηση, και κυρίως, η Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να παραμείνει ως έχουν, με την διοίκηση και λειτουργία των Φ.Δ. των Π.Π. να υποστηρίζεται από το υπάρχον μοντέλο των Διοικητικών Συμβουλίων και του σχήματος των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία τους σε ότι αφορά την αυτοτέλεια πόρων και λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Φ.Δ. των Π.Π. να διατηρήσουν το υφιστάμενο για πολλά χρόνια εξειδικευμένο Προσωπικό που έχει δημιουργηθεί με πόρους της Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., και το οποίο Προσωπικό αποτελεί βασικό εργαλείο για την σύγχρονη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος στις Π.Π. μέσα από την μετατροπή των Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φ.Δ.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οι Φ.Δ. των Π.Π. να προσλάβουν το αναγκαίο πρόσθετο μόνιμο Προσωπικό (Επιστήμονες και Φύλακες Περιβάλλοντος της Φύσης) για να καλύψουν τις ανάγκες τους, που προέκυψαν από την επέκταση των ορίων τους σύμφωνα με το Ν. 4519/2018. Σε αντίθετη περίπτωση η ‘υποβάθμιση’ των Φ.Δ. των Π.Π. σε ‘Τμήματα’ σε όλες τις περιοχές ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να χαθεί το όποιο έργο έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η Ελλάδα πάλι από το ‘σημείο μηδέν’, γεγονός που θα έχει σαν άμεση συνέπεια πλήθος καταγγελιών από μέρους της Ε.Ε. και επικείμενες νέες καταδίκες και πιθανά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σήμερα, είναι ευρύτερα αναγνωρισμένο ότι ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., παρά τις ποικιλόμορφες δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα εικοσάχρονη πορεία του αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο μέρος του Κοινωνικο-Οικονομικού ιστού της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων, καθώς η Θαλάσσια Χελώνα και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο αποτελούν ‘Σήμα Κατατεθέν’ της Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας την προβολή του νησιού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και προσφέροντας στην Τοπική Κοινωνία, αλλά και στην χώρα, ένα καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση ότι η ισχυρή παρουσία και ο ρόλος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πρέπει όχι μόνον να διατηρηθεί στο μέλλον, αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος όχι μόνον της τοπικής Κοινωνίας της Ζακύνθου αλλά, και ευρύτερα των πολιτών της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας.
Ο Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, θεωρεί ότι όλοι οι αρμόδιοι Θεσμικοί Φορείς των Ιονίων Νήσων, ανάμεσα στους οποίους πρωταρχικό ρόλο έχει ο Δήμος Ζακύνθου, θα σταθούν αρωγοί στην κατεύθυνση αυτή.»
Όσον αφορά το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Για το λόγο αυτό, εκτός του ότι ζητάμε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και φυσικά και το άρθρο 93, ταυτόχρονα πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων, για τα οποία έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.

* Το παραπάνω ψήφισμα ήταν κοινό ψήφισμα τριών δημοτικών παρατάξεων.

Συγκεκριμένα των παρατάξεων:

1) “Μαζί για την Ζάκυνθο”
2) “ Ανάδραση”
3) “ Ζάκυνθος- Ανατροπή- Αναγέννηση