Current track

Title

Artist

Background

Κάτοικοι και ιδιοκτήτες - Κάτω Γερακαρίου Ζακύνθου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Αίτημα λήψης των απαιτούμενων άμεσων μέτρων επαρκούς υδροδότησης στην περιοχή «Κάτω Γερακάρι»

Πε 1/09/2022


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προς :
– Το Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
– Τον Δήμαρχο Δήμου Ζακύνθου , κ. Ν. Αρετάκης ,
– Το Δημοτικό Συμβούλιου Δήμου Ζακυνθίων ,
– Την περιφερειάρχη Ιονίων νήσων κα. Ρ. Κράτσα,
– Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων νήσων .

Κοινοποιείται στους κάτωθι πολιτειακούς παράγοντες :
– Τον Βουλευτή του Νομού Ζακύνθου, κ. Δ. Ακτύπης
– Τις τοπικές επιτροπές του νομού Ζακύνθου των κομμάτων της ελληνικής Βουλής,
– Τα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

ΘΕΜΑ: Αίτημα λήψης των απαιτούμενων άμεσων μέτρων επαρκούς υδροδότησης στην περιοχή «Κάτω Γερακάρι» του Δήμου Ζακύνθου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Όπως απολύτως γνωρίζετε, αποτελεί χρονίως ανεπίλυτο πρόβλημα η επαρκής υδροδότηση των κατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ζάκυνθο από ένα δημοτικό, ασφαλές και επαρκές δίκτυο αποταμιευτήρων και αγωγών διανομής.

Οι κάτοικοι του χωριού «Κάτω Γερακαρίο», υφίστανται μονίμως την ανεπαρκή παροχή νερού.

Συγκεκριμένα, η κοινότητα υδροδοτείται κάθε 2η ημέρα, με διάρκεια ροής περίπου 2 – 4 ωρών. Επί πλέον, παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα παρατεταμένες διακοπές υδροδότησης, όπως και σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξ αιτίας της ραγδαίας αύξησης της τουριστικής δραστηριότητας, ενδεχομένως και της εσφαλμένης διαχείρισης – διανομής.

Παρά τις πλείστες όσες οχλήσεις, παρακλήσεις και παρεμβάσεις κατοίκων του χωριού μας, η κατάσταση υδροδότησης επιδεινώνεται, δυσχεραίνοντας ουσιωδώς την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών μας. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά έργα για την ελαχιστοποίηση της συχνότητας των βλαβών, ουδεμία δε εξαγγελία αρμοδίως έχει γίνει για την αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας του νερού. Η κατάσταση αυτή από συντοπίτες μας αντιμετωπίζεται μερικώς, είτε με ιδιωτικά μέσα και μέτρα συμπληρωματικών έργων συλλογής, είτε προσφεύγουν στην αγορά πανάκριβου νερού από ιδιώτες υδροφόρων.
Φέτος τον Αύγουστο η κατάσταση έγινε απελπιστική.

Το προαναφερόμενο πρόβλημα αποδίδεται στις αποφάσεις και τις δυνατότητες της διαχειριστικής λειτουργίας της ΔΕΥΑΖ, κυρίως όμως στην απουσία πολιτικών αποφάσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων και έργων μακράς πνοής υδροδότησης της Ζακύνθου, με πληρότητα, επάρκεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

  • Μέτρα και έργα τα οποία εφαρμόζονται σε άλλα νησιά με επιτυχία.
  • Σας καλούμε να συμφωνήσετε σε αποφάσεις και να προχωρήσετε, άμεσα σε,
  • Έργα αποκατάστασης κατάλληλου και ασφαλούς δικτύου,
  • Ανάπτυξη συμπληρωματικού δικτύου παροχής πόσιμου νερού.
  • Μελέτη και κατασκευή τεχνητών λεκανών αποταμίευσης ομβρίων υδάτων.
  • Αξιολόγηση, έλεγχο και ένταξη των φυσικών αποταμιεύσεων νερού σε ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και χρήσης, για την αποφυγή της ταχύτατης εξάντλησης τους και την ορθολογική χρήση των δυνατοτήτων τους.
  • Πρέπει να αντιμετωπίσετε την ανεξέλεκτη υπερ-άντληση και εμπορευματοποίηση των υδάτινων πόρων και των παραβιάσεων της κείμενης νομοθεσίας.
  • Να προχωρήσετε σε μελέτες ανάπτυξης και εγκατάστασης σύγχρονων μεθόδων αφαλάτωσης.

Η συνέχιση της ανοχής μας σε εξαγγελίες επισκευαστικών μικροπαρεμβάσεων στο υπάρχων δίκτυο χωρίς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης, των υδάτινων πόρων του νησιού σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες, υποβαθμίζει κρίσιμα το βιοτικό μας επίπεδο και υποσκάπτει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου.Η απουσία πολιτικών αποφάσεων της δημοτικής και της περιφερειακής αρχής, αλλά και των κυβερνήσεων για την διευθέτηση των παραπάνω ανεπαρκειών συνιστά σοβαρή αμέλεια καθήκοντος, πολιτική και διοικητική ανευθυνότητα. Αποτελεί σκάνδαλο διαρκείας, η παράλειψη αξιοποίησης των φυσικών πλεονεκτημάτων του νησιού σε επίπεδο βροχοπτώσεων, συγκριτικά με άλλες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες έχουν εκτελεσθεί έργα υδροδότησης με πληρότητα.

Για όλα τα παραπάνω :

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ: για την ανεπαρκή, διαλείπουσα και άνιση παροχή υδροδότησης με το παρόν δίκτυο και τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ: την άμεση εφαρμογή έργων αύξησης της παροχής νερού σε όλες τις παροχές του χωριού, ανεμπόδιστα, ισότιμα και αδιαλείπτως παρεχόμενο και καθ’ όλο το 24ωρο.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ : ότι σε απουσία άμεσων αποφάσεων επίλυσης του οξύτατου προβλήματος μας , προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, να προβούμε σε δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού για τις ενέργειές μας και να αποταθούμε τόσο στα τοπικά, όπως και στα μέσα πανελλήνιας εμβέλειας. Ακολούθως, θα ευαισθητοποιήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο, διεθνή μέσα ενημέρωσης και τουρισμού, γνωστοποιώντας τις ανάγκες έργων ύδρευσης της Ζακύνθου.
Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας και την διάθεση συνεργασίας με κάθε ανάλογη πρωτοβουλία κατοίκων της Ζακύνθου, για την συνέχεια και το δυνάμωμα του αγώνα μας, που δεν διακρίνεται από κομματικές, τοπικές ή επαγγελματικές ιδιαιτερότητες.

Την διαμαρτυρία υπογράφουν, 104 κάτοικοι και ιδιοκτήτες, Κάτω Γερακαρίου Ζακύνθου.
[ Υπεύθυνος Αρχείου των εγγράφων, ¨Πρωτοβουλίας για το νερό Κάτω Γερακαρίου Ζακύνθου ¨ : Γεώργιος – Κωνσταντίνος Μαρόπουλος ].

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Current track

Title

Artist

Background