Current track

Title

Artist

Background

Ανδρέας Ξένος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της Δημοτικής Αρχής δείχνει ότι δεν διδάχτηκε τίποτα από το παρελθόν

Τρ 17/01/2023


«Μέσα στα περίεργα σε αυτή τη θητεία στην αυτοδιοίκηση, είναι να καταψηφίζεται ο προϋπολογισμός και παρά ταύτα να περνάει. Θα έπρεπε ο προϋπολογισμός να είναι ένας καρπός συναίνεσης όλων των παρατάξεων του Δ.Σ. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσας θητείας και δείχνει ότι δεν διδάχτηκαν τίποτα από το παρελθόν. Βλέπουμε εκατομμύρια τα οποία μεταφέρουν από τη μία χρονιά στην άλλη, επειδή δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν για το σκοπό που έχουν εγγραφεί στους προηγούμενους προϋπολογισμούς.

Ο Δήμαρχος παρουσιάζει τα 13 εκατομμύρια σαν να βρίσκονται στο ταμείο. Από αυτά τα εκατομμύρια μόνο τα δέκα βρίσκονται στο ταμείο. Τα τρία είναι μια λογιστική εγγραφή και ανήκουν στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων που είναι δεσμευμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών για τη γνωστή υπόθεση των δανείων της «Τράπεζας Πειραιώς». Αν προστεθούν όλα στο ταμείο του Δήμου, όπως λέει ο Δήμαρχος ότι θα γίνει, τότε θα εμφανίζονται είκοσι εκατομμύρια χωρίς όμως να τα έχει ο Δήμος. Η παρακράτηση για αυτά τα δάνεια πρέπει να σταματήσει 30/12/2022, γιατί αφορούσε μια δεκαπενταετή σύμβαση. Δεν είδαμε όμως κάτι τέτοιο να περιέχεται στον προϋπολογισμό του 2023.
Εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα χρήματα που εμφανίζονται στο ταμείο του Δήμου δεν υπάρχουν λόγω της οικονομίας ούτε επειδή αυξήθηκε η εισπραξιμότητα του Δήμου από τα ίδια έσοδα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή στις 32/12/2019 παρέλαβε εξίμιση εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει την ΣΑΤΑ από το 2016 μέχρι το 2019. Από εκεί και ύστερα ο προϋπολογισμός αναφέρει οφειλές 3.100.000€ που εάν τις είχε εξοφλήσει, το ταμείο θα ήταν κατά πολύ μειωμένο. 300 με 400 χιλιάδες είναι το πραγματικό ταμείο του Δήμου. Αλλά πιο πραγματικό ταμείο όταν υπάρχουν οφειλές οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί και χρεωθεί στον Δήμο. Την εταιρεία Globiled που έχει αναλάβει τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου δεν την έχει εξοφλήσει για το 2022, τον ΦΟΔΣΑ δεν τον έχει εξοφλήσει. Έρχεται και ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων από την Μεσόγειο για μια περίοδο που δεν υπήρχε σύμβαση. Άρα για πιο ταμείο και ποια οικονομία μας μιλάει ο Δήμαρχος; To χρέος που δεν καταγράφεται στον προϋπολογισμό είναι πολύ πάνω από τα 4,5 εκατομμύρια γιατί είναι και οι δικαστικές αποφάσεις που έρχονται, τις οποίες δεν γνωρίζει κανένας. Άρα ποια είναι τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα;

Η πραγματική εικόνα ενός οργανισμού φαίνεται από τον ισολογισμό και ισολογισμό ο Δήμος Ζακύνθου έχει να κλείσει από το 2014. Ο ισολογισμός θα μας έδειχνε πόσα και σε ποιους χρωστάει ο Δήμος και πόσα χρωστούν στον Δήμο, θα είχαμε την πραγματική εικόνα από την οποία θα ξέραμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Τρία πράγματα έχει φτιάξει αυτή τη Δημοτική Αρχή. Το πρώτο είναι η ανάπλαση στις Εργατικές Κατοικίες, το δεύτερο είναι οι ασφαλτοστρώσεις και το τρίτο κάποιες συντηρήσεις στα σχολεία που έγιναν με το προσωπικό που προσέλαβε ο Δήμος από τον ΟΑΕΔ. Τα σχολικά κτίρια είναι δεκαετιών και χρειάζονται μόνιμη και διαρκή συντήρηση. Δεν μπορεί ο Δήμος να αναθέτει σε κάποιον ιδιώτη να ελέγξει αν λειτουργούν σωστά οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από πιστοποιημένο συνεργείο που θα δίνει την ταυτότητα του κτιρίου και θα υπογράφει στο μητρώο του κάθε σχολικού συγκροτήματος. Αυτό είναι το λογικό και το νόμιμο. Έτσι αν παρ ελπίδα γίνει κάποιο ατύχημα θα ξέρουμε ποιος είναι ο υπαίτιος. Το σοβαρότερό όλων είναι ο προγραμματισμός σε βάθος δεκαετίας για τις νέες σχολικές μονάδες που έχει ανάγκη ο τόπος. Υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό για μελέτες στα σχολικά κτίρια τα οποία μεταφέρονται από την προηγούμενη χρονιά γιατί δεν αξιοποιήθηκαν, ούτε και πρόκειται. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν χρήματα για τις σχολικές επιτροπές τα οποία επίσης μένουν αναξιοποίητα στην κοντόφθαλμη λογική της οικονομίας.
Βλέπουμε ολιγωρία από την Δημοτική Αρχή, η οποία αρέσκεται να λέει ότι έκανε έργα στα σχολεία χωρίς να τα κατονομάζει. Προφανώς γίνονται παρεμβάσεις αλλά αυτό είναι μέσα στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας που έχει ένας Δήμος.

Η Δημοτική Αρχή έρχεται δύο μέρες πριν λήξει η προθεσμία να συζητήσει για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Με ποια συγκριτικά στοιχεία; Περιμένω να ακούσω την εισήγηση και τον εισηγητή.

Ο Δήμαρχος δεν έφερε ποτέ θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο έστω και ενημερωτικά για τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. Η δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στον ΦΟΔΣΑ ή ο ΦΟΔΣΑ δεν θέλει να λάβει υπόψη του τις απόψεις του Δημάρχου. Οι χρεώσεις του ΦΟΔΣΑ πρέπει να γίνονται αναλυτικά και αναλογικά με τα σκουπίδια που παράγει ο κάθε Δήμος. Υπάρχουν επίσης και τοπικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες λογικά επηρεάζουν την τιμολόγηση που κάνει ο ΦΟΔΣΑ. Π.χ. στη Ζάκυνθο έχουμε το έργο που πρέπει να γίνει στον Σκοπό, το οποίο δεν αφορά τους άλλους Δήμους της Περιφέρειας μας που είναι επίσης μέλη του ΦΟΔΣΑ.»