Βασιλική Καψαμπέλη
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, Αντιδήμαρχος Ελατίων

Έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η αρρυθμία που προέκυψε στην αποκομιδή των απορριμμάτων

Τε 8/06/2022

Βασιλική Καψαμπέλη

«Έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η αρρυθμία που προέκυψε στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Απομακρύνθηκαν τα σκουπίδια από τις Βολίμες, αλλά και από άλλες περιοχές. Θα δανειστώ μια φράση που […]