«Σε μια πρώτη προκαταρκτική συζήτηση, μπορούμε να πούμε ότι σε ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ιστορικού χαρακτήρα, σύμφωνα και με τον Ν. 4858/2021, ορίζονται τεράστιοι περιορισμοί, ως προς τη […]

«Από την πρώτη στιγμή ασχοληθήκαμε με τη πεζοδρόμηση της Αλεξάνδρου Ρώμα. Στείλαμε τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει η πεζοδρόμηση μόνιμα και με τον νόμιμο τρόπο. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο, […]