Η Γκιόστρα είναι το μοναδικό δρώμενο έφιππων αγώνων δεξιοτεχνίας στην Ελλάδα. Ιστορικά ξεκίνησε γύρω στο 1500 από την Ιταλία. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στα Ιόνια Νησιά, όπου οι αριστοκράτες της εποχής […]